Karin Preller se Suzie, 2020, olie op doek (85 x 85 cm)

Net voor ek vergeet

deur Johan Myburg

Waarskynlik was dit ʼn mooi dag toe dié foto van Suzie geneem is. Met selfvertroue kyk sy die kamera in die oog, haar voete ʼn aks na regs geplant, arms gemaklik langs die sye. ʼn Dag in die son. Uitgelate. ʼn Goeie heugenis van Suzie. Wie sy dan ook al was.

Want uit Karin Preller se Suzie, 2020, kan ʼn mens min aflei van Suzie. Eintlik gaan die skildery nie so seer oor Suzie nie, maar oor wie Suzie nie meer is nie. Uitgelate (in ʼn wêreld van onthou).

Preller se voortgaande belangstelling in foto’s as bronmateriaal vir haar skilderye word onder meer geëggo in die titels van haar uitstallings: Snapshots (2007), Aperture (2008), Stills (2009) en Stilled Lives (2015). In doeke waarin kleur afgedraai is tot hoofsaaklik monochrome blougrys. Dit is dié ondersoek na lewe in ou kiekies en die lewe wat dit kry in ʼn geskilderde konteks wat sy nou voortsit in haar jongste uitstalling in Lizamore & Associates, Almost No Memory.

Soos die geval met Suzie is dit in dié uitstalling nie meer heugenis wat voorop staan nie, maar vergeet. Uitgelate onthou. Skilderye van blakende mense wat verbleik, wat uitlek in die agtergrond.

Soveel anders as in vorige uitstallings wat die daad van onthou nog voorop stel, is dit in dié jongste uitstalling nie meer die geval nie. Soos die uitstallingtitel aandui gaan dit nie meer oor “memory” nie, maar neig dit na “no memory”, na daardie oomblik voordat onthou heeltemal vervaag, en oplos in die blou niet.

Hoewel Preller nog in titels name van mense aan skilderye heg, is dit nie meer representasie as sodanig wat sy in die oog het nie, maar die mate waarin dié figure toegang bied tot die verkenning van onthou voordat die grens na vergeet oorgesteek word. Naamgewing word as’t ware ʼn manier, om vergeet te besweer. Soos wat ʼn kolossale vertoonkas wat bykans die helfte van ʼn portret in beslag neem (The Display Cabinet, 2020) ʼn voertuig word om ʼn greep op onthou te behou.

In Suzie Overbeek, 2020, nog ʼn portret van Suzie, word haar blommende rok en die landskap in die agtergrond, tesame met skadu’s, as’t ware die ankers wat haar skimmige gestalte nog in die skildery hou. Die buitelyne het verdwyn en kleur- en verfgewys is daar tussen figuur en omgewing geen onderskeid meer nie. Die onthou gekoppel aan die figuur het reeds begin disintegreer, begin een word met die agtergrond (en groot heelal).

In ʼn tyd waarin geweld ʼn nuttige woord geword het, sou ʼn mens seker kon praat van die geweld van vergeet, die geleidelike dog gewelddadige wegkalwing van ʼn teenwoordigheid, van ʼn lewe. Selfs al sou ʼn mens sê jy sal ‘altyd’ onthou, is daardie ‘altyd’ onderhewig aan solank jy kan onthou. ‘Always’ is hoogstens ‘almost’.

Dit is dié geweldige gedagte wat Preller so oënskynlik moeiteloos gestalte gee in olie op doek. Die gemaklike afstand tussen kamera (fotograaf) en subjek ondergrawe sy nie net in die nabye afstand tussen kwas en doek nie, maar bowenal in die ongemaklike nabyheid van kyker en skildery. Vergelyk byvoorbeeld die naby weergawe Karin c1964, 2020, ʼn koplose portret met voue en valleie lap.

Soos wat die figure nie meer net representasie word van die mense in die skilderye nie, volg Preller se kwaswerk dieselfde koers. Sy bied aan (‘present’) met seker hale, maar laat terselfdertyd gaan, in kwashale wat verdoesel. Want niks is haas meer omlynd nie. En so kan Suzie deel word van die doek en eventueel deel word van die niet.

Waarmee ons sit, is verf op doek, as beswering van vergeet. Verf as teenvoeter vir die efemere. En skilder, as ʼn daad ín teen die groot vergeet.

 • Tot 28 Maart. Lizamore & Associates is by Jan Smutsrylaan 142, Parkwood, Johannesburg

Armageddon It – Hougaard Winterbach

Ruimte vir mitiese monsters

deur Johan Myburg

Hougaard Winterbach vertoon sy werk nie al te dikwels nie. Daarom is dit louter vreugde om ʼn versameling pen- en Plaka-tekeninge van hom te sien in die galery van Open Window, die private tersiêre kunsskool in Centurion waar hy heeltyds klasgee in rolprentkuns.

Toe sy jong seun hom ʼn ruk gelede vra om prente vir hom te teken, het Winterbach weggespring en, anders as die gewone detailtekeninge wat hy gewoonlik maak, vorendag gekom met tekeninge van monsters en mitiese wesens wat (onder meer) gesellig ʼn koppie tee kan sit en drink.

Uit dié tekeninge het ʼn reeks werke vir Armageddon It, soos die Open Window-uitstalling heet, tot stand gekom.

As akademikus met ʼn belangstelling in strokiesprente en veral die uitbeelding van die held in dié genre (vergelyk byvoorbeeld sy navorsingsartikel “Heroes and Superheroes: From Myth to the American Comic Book”) eggo dié uitstalling iets van die super- of fantasiewêreld waarin monsters, reuse en mitologiese kreature seëvier.

As kunstenaar staan hy in dié uitstalling op die skouers van die Fransman Jean Giraud, wat onder die skuilnaam Moebius werk, en die Amerikaanse strokieskunstenaar Jack Kirby, verwys hy na wetenskapfiksie en put hy uit die beeldhoutradisie van antieke eras – dié van die Assiriërs, antieke Egipte en Griekeland. Kortom, enige tradisie wat ruimte skep vir mitiese monsters. En hoeveel het nie volksverhale van dié soort kreature nie.

Al dié verwysings skep ʼn stewige verwysingsveld en kan ʼn mens jou eie betekenis aan die werk heg – altyd ʼn goeie ding want op dié manier eien die kyker die werk haar of hom toe. So draal in die agterkop byvoorbeeld iets van Goya se Saturnus verslind sy seun, sy uitbeelding van die Griekse mite van Titan Cronus wat sy kinders opeet omdat hy bang is hulle gooi sy gesag omver.

Armageddon It (met verwysing na Def Leppard se snit in die 1987-album, Hysteria), volg kontekstueel in die spore van Ragnarok, Winterbach se vorige (meestersgraad-) uitstalling in 2004. Die uitstalling van beelde het eweneens mitologie – dié van die groot veldslag en natuurrampe in die Noorse mitologie – en ʼn kataklismiese ingryping as onderwerp.

Nietemin is ʼn groter gemeenskaplike faktor dalk die behoefte aan of sug na helde. Dié soort wat nie voete van klei het nie, wat jou nie in die steek laat nie, wat nie ʼn eie agenda het nie, en les bes dié soort wat tyd inruim vir tee.

Oor die kunstenaar

Hougaard Winterbach was op Stellenbosch op skool, het aan US juweliersontwerp studeer en sy MTech aan TUT behaal. Teken was nog altyd die voor die hand liggende manier waarop hy gestalte gee aan sy kreatiwiteit – tekeninge wat wemel van verwysings en ikonografie uit godsdiens, strokiesprente en rock ʼn roll.

Finaliste vir Social Impact-prys

deur Johan Myburg

Nadat die Rupert-museum in Stellenbosch, met die steun van die Rupert-stigting, einde verlede jaar die Social Impact-prys aangekondig het, is die lys finaliste onlangs bekendgemaak. Die fokus van dié prys is kuns (met ʼn skopus veel wyer as net die visuele kunste) wat ʼn direkte en meetbare effek op individue en gemeenskappe het.

By die bekendstelling van die prys het Hanneli Rupert, uitvoerende voorsitter van die prys, gesê die oogmerk met die prys is “om ʼn bydrae te lewer tot die inspirerende gemeenskappe in Suid-Afrika en die res van die wêreld wat kreatiwiteit inspan om sosiale kwessies mee hok te slaan”.

Graaff-Reinet is die dorp wat gekies is as begunstigde van dié projek waarna Rupert verwys as “ʼn museum sonder mure”.

By die aankondiging van die finaliste het Roelof van Wyk, mede-direkteur van die prys, gesê die kunstenaars op dié lys het almal sterk interdissiplinêre kreatiewe konsepte voorgelê. “Elkeen van hulle het met planne vorendag gekom om die gesprek aan die gang te kry en iets te doen aan die dringende gemeenskapsuitdaging waarvoor Graaff-Reinet te staan gekom het.”

Die ses finaliste (in geen spesifieke nie orde) is:

“Hello wolk” deur studioMAS en Gustav Praekelt

Dié projek wat begin as ʼn kunswerk – geskoei op die Khoi en San se rotsteken-styl – bestaan uit ʼn tamaai wolk wat water opvang wat gebruik kan word vir die tuin onder die wolk. Die wolk is meteen ook ʼn digitale wolk wat gratis WiFi bied en dien as ʼn bron van inligting tot nut van die gemeenskap.

“Revealing the City” deur Kim Lieberman & Paragon-argitekte

Dié projek gebruik kantwerk as visuele metafoor vir die potensiaal wat ʼn inklusiewe gemeenskap het – ook ten opsigte van geskiedenisse. Visuele merkers word soos drukspelde op ʼn kaart gebruik om belangrike punte in Graaff-Reinet te bepaal en ʼn mobiele app word ingespan om besoekers deel te maak en ook self ʼn bydrae te maak deur verbintenisse.

“The Long Table”-projek deur Kasthuri Naidoo & Ayesha Mukadam

Dié projek het die manier waarop kos gedeel word in ʼn poging om konneksies oor geografiese en sosiale grense te herstel in die oog. Die projek gebruik die Markplein as fokus en dié terrein met ʼn ryk én droewige geskiedenis word die plek waar die lang tafel-ervaring sal plaasvind.

“PLANTed” deur Lorenzo Nassimbeni, Andrew Brose & Casper Lundie

Dié projek fokus visueel op die verlies aan plaaslike kennis omtrent medisinale plante asook die rol wat handwerk, die plaaslike koskultuur, argitektuur en inheemse tale. ʼn Sentrale struktuur word in die vooruitsig gestel waar kunstenaars, ontwerpers en die plaaslike gemeenskap gestalte kan gee aan hul kennis van dié plante.

“Tears Become Rain” deur David Brits & Raiven Hansmann

Dié projek bestaan uit ʼn massakoorprogram met die klimaatskrisis as fokuspunt.

Die oogmerk met dié projek is om ʼn gemeenskap wat uiteenlopend van aard is, saam te snoer deur koorsang. Daar word gebruik gemaak van die ryk koortradisie van die omgewing en die titel van die projek is ontleen aan ʼn San-verhaal van ʼn jong seun tydens ʼn groot droogte.

“Mirage” deur Studio August

Dié projek is maak gebruik van beeldhou en kunsmatige lig as media om ʼn byeenkomplek te skep vir die gemeenskap. Snags word die plek verlig wat Graaff-Reinet as baken in die Karoo laat uitstaan.

Die voorstelle van die ses finaliste word van 7 Maart in die Rupert-museum in Stellenbosch uitgestal en die wenner word op 12 Maart aankondiging. Die projek wat as wenner aangewys word sal tussen April en Julie vanjaar in Graaff-Reinet ingerig, gebou of begin word.

Die beoordelaars van die 2020 Social Impact-prys is Aliki Lampropoulos, hoof van internasionale ontwikkeling by die Museum vir Sikladiese kuns in Athene; Azu Nwagbogu, stigter en direkteur van die African Artists’-stigting (AAF) in Nigerië; Salma Tuqan, kurator van kontemporêre kuns en adjunk-direkteur van die Delfina-stigting in Londen; Suhair Khan, projekhoof van Google Arts en Google UK; Allan Schwarz, kunstenaar, argitek en omgewingsontwerper; en Marlon Parker, entrepreneur. Michelle Constant is die sameroeper van die paneel.

 • Besoek www.socialimpactartsprize.org

Santu Mofokeng se Church of God, Motouleng Cave at Surrender Hill, near Clarens, 1996

ʼn Sterk greep op landskap – Santu Mofokeng 1956-2020

deur Johan Myburg

Dit was Lesley Lawson, een van die stigterslede van Afrapix, ʼn onafhanklike fotografiese kollektief waarvan Santu Mofokeng ook in die 1980’s lid was, wat oor Mofokeng se foto’s gesê het dit gaan veel meer oor struggling as oor die struggle. In ʼn tyd toe die kamera die ideale medium was om protes en pandemonium vas te lê, het Mofokeng fotografie gebruik om die alledaagse swaarkry in townships te dokumenteer. Train Churches, sy foto-essay van 1987, het reeds blyke gegee hiervan – van die treinritte wat swart mense daagliks moes onderneem om van townships en selfs die landelike omgewing rondom stede by wit werkgewers te gaan werk. Die gevoel van dié dokumentering het later beslag gekry in die reeks Getting by in Soweto.

Mofokeng se ondersoeke na spiritualiteit, onderliggend in Train Churches, het in 1997 gestalte gekry in Chasing Shadows en die volgende jaar in Appropriated Spaces waarin hy kerkgroepe gefotografeer het in die veld, en in stedelike ruimtes – nie in kerkgeboue nie (anders byvoorbeeld as die NG-kerkgeboue wat David Goldblatt verewig het in sy foto’s), gewoon omdat dié groepe nie beskik het oor geboue vir aanbidding nie.

Sy foto’s van kerkgeleenthede in grotagtige oorhange naby Clarens in die Vrystaat (Church of God, Motouleng Cave at Surrender Hill, near Clarens, 1996) het dalk die brug geslaan tussen spiritualiteit en landskap. En hoewel hy toegee dat die begrip ‘landskap’ gelade is en swaar dra aan geheue, herinnering, mag, mite en ideologie (à la Simon Schama), is Mofokeng se landskappe (stedelik sowel as landelik) soveel minder polities van aard en soveel eerder ʼn besinning oor die absurdheid van bestaan.

In sy voorwoord vir ʼn katalogus vir ʼn uitstalling by Warren Siebrits in 2008 het Mofokeng só hieroor gereflekteer: ‘To most people landscape photography is a genre suitable to the limp-wristed. Better, it is considered irrelevant in a country with a strong documentary tradition.’ Dit mag so wees, maar Mofokeng se sterk hand en greep op landskap as genre was deur die jare onmiskenbaar en rigtinggewend. In swart-wit (‘…ek hou nie van die verleiding van kleur nie,’ het hy volgehou) het hy landskappe hier en in die buiteland afgeneem, en in die proses nie net die skadu’s agternagesit nie, maar ook met kykers gedeel (Sad Landscapes, 2000 en Rethinking Landscapes, 2004). Die wesenlike in die foto’s, het hy in 2010 by Let’s Talk, sy laaste solo-uitstalling in Johannesburg se Arts on Main, gesê, is nie wat jy sien nie, maar wat jy nié sien nie … maar wel aanvoel.

In ʼn tyd van luide stemme en geregverdigde geskreeu, het Santu Mofokeng se kuns gefluister, maar nooit minder dringend nie.

Mofokeng het wyd erkenning én lof vir sy werk gekry. In 1991 is die Ernest Cole-beurs aan hom toegeken, wat hom in staat gestel het om in New York te gaan studeer. In 1998 het hy die Duitse Künstlerhaus Worpswede-genootskap gekry en drie jaar later die DAAD-genootskap.

In 2002 was hy een van vier Suid-Afrikaanse kunstenaars wat deur Okwui Enwezor genooi is om op Documenta11 in Kassel, Duitsland, werk te gaan vertoon. Benewens solo-uitstallings in Suid-Afrika was daar ook dié in New York, Parys, Rotterdam, Brugge en Bamako.

Die Prins Claus-prys is in 2009 aan Mofokeng toegeken.

Kagiso Pat Mautloa se Urban Vibes (City Buzz), 2018, gemengde media, die werk waarmee hy die Helgaard Steyn-prys verower het.

Pat Mautloa wen Helgaard Steyn-prys

Kagiso Patrick Mautloa is aangewys as vanjaar se ontvanger van die Helgaard Steyn-trust se toekenning vir skilderwerk. Dié prys met ʼn prysgeld van R625 000 – een van die grootste pryse vir die kunste in die land – word al om die vier jaar vir ʼn uitnemende prestasie in skilderkuns toegeken. In die ander jare kom die dissiplines beeldhoukuns, musikale komposisie en letterkunde aan die beurt.

Mautloa (67) is vereer vir sy werk Urban Vibes (City Buzz) van 2018.

Met ʼn loopbaan wat oor dekades strek is daar min Suid Afrikaanse kunstenaars wat Mautloa se statuur kan ewenaar. “Bra Pat” soos hy geliefd bekendstaan, is in 1952 op Ventersdorp in Noordwes gebore.

Tydens sy hoërskooljare het hy buitemuurs kuns aan die Jubilee- en Mofolo-kunssentrum studeer. In 1970 het hy die OK Bazaar-beurs ontvang wat hom die geleentheid gebied het om vir twee jaar (1978 tot 1980) aan die Rorke’s Drift-kunssentrum in KwaZulu Natal te studeer.

Mautloa het deur die jare ʼn kardinale rol gespeel in die ontwikkeling en koestering van jong en opkomende kunstenaars. In 1991 was hy ʼn medestigter en direkteur van die Bag Factory in Johannesburg, kunsateljees waar hy ook vir homself ʼn ateljee ingerig het.

Hy word deur baie van sy eweknieë erken as een van die meesters van moderne skilderkuns in Suid Afrika. Sy werk is opgeneem in kunsversamelings van Hollard, Standard Bank, die Johannesburg Kunsmuseum, Iziko in Kaapstad, Yellowwoods, Nando’s, Spier en Sasol. In 2006 was Mautloa ʼn finalis van die Sasol Wax-kompetisie en hy was KKNK se feeskunstenaar in 2016.

Die Helgaard Steyn Trust het tot stand gekom uit die nalatenskap van wyle dr. J H (Jan) Steyn, ’n oud-student van die voormalige Grey-Universiteitskollege (nou die Universiteit van die Vrystaat), oud-LV vir Potchefstroom. Die trust is genoem na sy pa, ’n voormalige LPR van Bloemfontein en jongste broer van die laaste president van die Oranje-Vrystaat, M T Steyn. Die huidige trustees is Hanneli Rupert-Koegelenberg, Gerard Rupert, Francois van der Merwe, Johannes van Niekerk en die Absa-trust.

Die beoordelaars vir die skilderprys, Angela de Jesus van die Universiteit van die Vrystaat, Moya Goosen van die Noordwes-Universiteit en Richardt Strydom, kunstenaar en onafhanklike kurator, was dit eens in hul aanwysing van Pat Mautloa as die ontvanger van die 2019-toekenning vir skilderkuns. Die kunswerk verbeeld die wyse waarop die transito-energie en pols van die stadslandskap met dié van sy inwoners se lewens vervleg. Daar is ook ʼn sterk wisselwerking tussen die abstrakte en die figuurlike, wat die detritus wat voortdurend in Johannesburg se strate versamel eggo.

In gemengde media word die driekleurige plastieksakke, wat sinoniem is met immigrante, verweef om ons aan die migrantegeskiedenis van die stad te herinner. Terselfdertyd verwys hierdie element spitsvondig na die onlangse xenofobiese-aanvalle wat duisende mense in die middestad van Johannesburg verplaas het.

Vorige ontvangers van Helgaard Steyn-toekenning vir skilderkuns sluit in Pippa Skotnes, Nel Erasmus, Robert Hodgins, Cyril Coetzee, Bronwen Findlay, Pauline Gutter en Penny Siopis.

Bo: BegeleierAccompanist, Gouache, Piet Grobler. Middel: Ongetiteld, Marinda du Toit. Onder: Venus approached by Devil, grazed and decorated earthenware, Corné Joubert

Die spel tussen sin en versinsel

deur Johan Myburg

Wit leuens en lastige waarhede / White lies and inconvenient truths – Corné Joubert, Marinda du Toit en Piet Grobler. Tina Skukan-galery, Pretoria

Dis in en met stories waarmee ons begrip vorm van die wêreld waarin ons lewe, en sin maak van onsinnighede wat ons op die lyf loop. Soms span ons verdigsels in om die waarheid te temper, en soms lieg ons prontuit ter wille van oorlewing. Miskien is dit in hierdie konteks dat Friedrich Nietzsche se bekende woorde (wat al so dikwels buite konteks – as ʼn vorm van verdigsel? – aangehaal is) by ʼn mens opkom: “We need art in order not to die of truth.”

Corné Joubert, Marinda du Toit en Piet Grobler is drie begaafde en gedugte kunstenaars wat wys genoeg is om te weet sekerheid dryf ʼn mens tot waansin en gek genoeg om te weet ons almal vrees die waarheid. Of die gedaantes waarin die waarheid sig voordoen. Want, soos Piet oor bronne van “die waarheid” opmerk: “Sprokies, fabels, gelykenisse, testamente, getuigskrifte, belydenisskrifte, wette, dokumente, verklarings, nuusvrystellings, grappe, ouvroustories, dronkmanspraatjies, nonsens, kakpratery, teorieë, heilige én profane boeke, vertalings, berymings, rymelary en prentjies is almal varkies wat uit dieselfde trog vreet.”

Dié bronne takel dié drie met finesse en verbeelding, met fanfare en ʼn gesonder skeut gekheid. Elkeen in sy en haar idioom wat ʼn mens gaandeweg met hulle werk begin assosieer het.

Marinda du Toit het haar staal gewys in die maak van twee- en driedimensionele kunsobjekte, van animasieprente, maar dit is ook met haar vernuf met gevonde objekte, wat sy “junk” sou noem, waarmee sy die afgelope paar jaar soveel sukses behaal. Iets van ʼn kraai, van ʼn versamelaar van ledemate, van alles wat ledemate kan word, én van woorde en woordspelings, knoop en knoei sy onderdele aanmekaar wat groei tot posture en suggesties van posture – vergelyk die werk met die titel Preacher / Politician / Prostitute / Take your Prick. Dit is juis in die suggestie, die afheid en die vlym verbeelding (en uitbeelding) waarin die kunstenaar as hanswors blyk.

Soos wat Marinda woorde as ʼn narresepter swaai, is dit stories wat ʼn onderbou vorm vir Corné Joubert se figure, pikant gemonteer op helder oranje viltvoetstukke, en tekeninge. As woordsmid – sy is ook dramaturg – en hier as keramiekkunstenaar gee sy gestalte aan stereotipes en die soort “shortcuts” wat ons dikwels vat om netelige situasies onder woorde te bring. Soms wit leuen, soms lastige waarheid. Dit is byvoorbeeld onwaar dat alle politici Pinnochio-neuse het. Of is dit?

Moontlik onthul die figure nie hul stories by eerste oogopslag nie. Sommige van hulle vertel hul stories eers as jy stil gaan sit en luister, na ʼn hele paar koppies koffie, of glase wyn.

Wat opval in die werk van al drie kunstenaars is die noue band tussen die visuele en taal, en die fyn aanvoeling tussen visuele beeld en woordbeeld. Hier is nie sprake van kunswerke met titels nie – dikwels weet ʼn mens nie wat was eerste nie, weet ʼn mens nie wat was vonk en wat is nagloei nie. Wat jy wel weet is dat jy jou kan verkneukel aan die spel met woord, die spel tussen sin en versinsel, tussen waarheid en fiksie. En self moet uitmaak watter een die vreemdste is.

So is stories die matrys vir Piet Grobler se tekeninge en collages. Dit is as illustreerder van kinder- en prenteboeke dat hy sy merk gemaak het, ook met volop internasionale erkenning. Wat uit dié versameling werk blyk is dat die meester sonder ʼn uitgewerkte narratief ʼn prenteboek optower in ʼn enkele tekening. So sit ʼn ganse wêreld opgesluit in ʼn werk soos Portrait of the holy man as a boy.

In die Ecce Homo skryf Nietzsche: “I have a terrible fear that one day I will be pronounced holy: you will guess why I publish this book beforehand; it should prevent people from doing mischief with me. I do not want to be a holy man, sooner rather a Hanswurst. – Perhaps I am a Hanswurst.”

Om hanswors te wees, is nie altyd om ʼn narrepak aan te hê nie. Dit sou nie ʼn wit leuen wees nie, gewoon net onwaar. As ek Nietzsche geparafraseer reg verstaan benadruk hy dat humor ʼn vaardiger voertuig as tragedie is om in die aangesig van tragedie ʼn persepsie van die self te formuleer wat kan triomfeer oor noodlot en die lewe.

Dit is wat ʼn uitstalling soos dié bewerkstellig. ʼn Mens kry die geleentheid om die tragedie van die wit leuen – ter wille van oorlewing – en die lastige waarheid – in ʼn poging om nie van waarheid om te kom nie – in die oog te kry met die hulp van humor. Om te keer dat ons nie gek word van sekerheid nie.

In ʼn tyd van fopnuus en foppers van allerlei aard herinner dié drie kunstenaars ons weer eens daaraan dat ons kuns nodig het om nie te verstik aan waarheid nie.

 • Tot 14 Desember. Tina Skukan-galery, Plot 6, Koedoebergweg, Faerie Glen, Pretoria. www.tinaskukangallery.co.za

Michael Meyersfeld se Emma I, deel van Notional in Parkhurst, Johannesburg.

Suggestie voer die botoon

 deur Johan Myburg

Dit was die Engelse kunskritikus John Berger wat gesê het “we never look at just one thing: We are always looking at the relation between things and ourselves”. Dié opvatting kry kwalik klaarder gestalte as in die werk van die fotograaf Michael Meyersfeld. Sy jongste uitstalling, Notional, is tot 16 November te sien in The Henry George-galery in Parkhurst, Johannesburg.

Sy vroeëre werk met ʼn sterk narratiewe onderbou het Meyersfeld se voorkeur vir noukeurige beplanning benadruk. Dit was die “staged” element (veral in uitstallings soos Staged Life) van ʼn tafereel waarmee hy die verhouding tussen die objek en die kyker, en dan die reaksie van die kyker, so netjies vasgevang het. Gaandeweg het die representatiewe aspek, onmiddellik herkenbare tonele en gebeure, begin plek maak vir ʼn meer intuïtiewe aanpak. En het sy werk nader aan abstraksie begin beweeg – met minder nadruk op “verstaan” en meer op “voel” of “ervaar”. Hiervan het veral die uitstalling Accessing the Encoded in Julie verlede jaar getuig.

In die meesterlike versameling swart-wit foto’s in Notional is die oogmerk nie die onmiddellik herkenbare nie, maar eerder die grein, lig, kontras en dubbelsinnigheid. Dit is suggestie wat botoon voer (soos “notional” aandui) en wat die kyker noop om die verhouding tussen “jouself” en die “ding” (soos Berger sê) te ondersoek, die persoonlike wêreld van ervaring en dalk geheue of herinnering.

Met sy nabyskote elimineer Meyersfeld as’t ware die konteks (waarna ons so naarstiglik soek vir “betekenis”), bied ʼn glimp van die geheel aan en noop die kyker om te fokus op die sensuele vloei van lyn en tekstuur (vergelyk Emma I). Sonder om noodwendig te “verstaan”.

Dié jongste foto’s verg ʼn ander oog, een wat nie verlei is om te verstaan nie, maar een wat wakker is vir suggestie, en vir die gesprek wat tussen die individuele werke tot stand kom.

Met die titels van die werk flirteer Meyersfeld verder met interpretasie – aan die een kant begrond hy die werk in ʼn vorm van betekenis (wat titels immer doen), maar aan die ander kant is die titels so vlugtig dat ʼn finale greep buite bereik bly.

Waarmee die kyker gelaat word, is die stilte van die werk. En ʼn mens in staat stel om te reageer op die verhouding tussen jouself en die kuns.

 • The Henry George-galery is by Sesde Straat 45, Parkhurst.

Vooraansig van Javett UP. Heel regs is die bruggedeelte oor Lynwoodweg sigbaar. Foto: Alet Pretorius, met vergunning van die Javett-Stigting

Private kunsmuseums neem oor by sukkelende openbare instellings

deur Johan Myburg

In ʼn land waarin openbare kunsmuseums – wat deur die staat óf deur stadsrade onderhou behoort te word, maar inderwaarheid verwaarloos word – al hoe meer sukkel om kop bo water te hou, kom die een na die ander private kunsmuseum/kunsgalery tot stand. Die voordeel van dié nuwe museums/galerye is dat die publiek, in die afwesigheid van dié openbare instellings wat hul verantwoordelikheid versaak, wel toegang kry tot kuns van goeie gehalte.

Die eerste van dié soort instellings in die jongste tyd is Kaapstad se Zeitz- museum vir kontemporêre kuns van Afrika (Mocaa) wat met finansiering van die Duitse sakeman Jochen Zeits opgerig is. Daarna het die Norval-stigting by Steenberg tot stand gekom, met finansiering van die eiendomsmagnaat Louis Norval.

Pretoria het onlangs in dié geledere aangesluit met die opening van Javett UP, ʼn kunstesentrum op die Tukkie-kampus wat ten dele opgerig is met finansiering van die Johannesburgse sakeman Michael Javett.

Wat al drie mans gemeen het, is dat hulle benewens suksesvolle sakelui en ywerige kunsversamelaars ook hulle name aan die drie instellings onderskeidelik gekoppel het, en die deur oopmaak vir kritiek dat dit ydelheidsprojekte sou kon wees. Dié kritiek kan alleen oorleef word deur dít wat dié instellings aan die einde van die dag vermag.

In die geval van Javett UP wat direk aan ʼn tersiêre instelling gekoppel is (anders as die ander twee) is dit Christopher Till, direkteur, se oogmerk om dié plek meer die gevoel van ʼn kunstesentrum te gee as ʼn museum. Boonop ʼn kunstesentrum ín en vír Afrika.

Opleiding is deel van Till se visie; op só ʼn manier dat Javett UP ʼn vastrapplek in Afrika word, met die oog op opleiding en bewaring, maar meer nog, met die oog op ʼn gesofistikeerde (opleiding)sentrum vir restourasie van kunswerke.

Wat ʼn mens moet doen is om dié én openbare kunsmuseums te besoek. Sonder die steun van die publiek gaan nóg die een nóg die ander werklik slaag.

Detail van The Baker and his Daughter, ʼn tekening in pastel op piesangveselpapier op bord (158 x 93 cm) van Helena Hugo

Veiling ná aanval op Helena Hugo

deur Johan Myburg

Kunsvereniging Pretoria bied Maandag 30 September ʼn veiling aan van kunswerke deur Helena Hugo om dié kunstenaar se mediese uitgawe te help vereffen. Hugo is op 5 September in haar huis in Pretoria aangeval en is met harsingskudding, ʼn gebreekte kakebeen, neus, tande en oogbank in die Eugène Marais-hospitaal se intensiewesorgeenheid opgeneem. Sy sterk tans aan.

Hoewel sy ʼn hospitaalplan het, is sy verantwoordelik vir die uitgawes wat nie deur dié plan gedek word nie – ʼn aansienlike bedrag. Vir dié doel die kunsveiling wat ook van haar gesogte pastelwerke insluit.

Hugo het visuele kunste aan die Universiteit van Pretoria gestudeer en in 1997 haar eerste solo-uitstalling in Pretoria aangebied. Daarna het deelname aan verskeie groepuitstallings gevolg asook solo-uitstallings. In 2011 was sy die feeskunstenaar op die KKNK in Oudtshoorn met die uitstalling Portret.

Met dié versameling pastelportrette het sy veral “gewone mense” en werkers asook die band tussen mens (werker) en masjien ondersoek. Of dit nou mens en stootskraper is of mens en suikerrietland, die hegte konneksie tussen werker en werk beeld sy so intiem uit dat die identifisering met die werk duidelik blyk. ʼn Mens verbeel jou half die werkers neem trekke van die werktuie aan.

Hugo gee dié mense weer met deernis – sonder om dit apologeties of verduidelikend te doen.

Dikwels is dit juis die “misgekykte mense” wat sy skilder (in olie op bord) of teken (met pastel op bord). Of dit nou tekeninge van straatwerkers is of ’n boer wat trots in sy mielieland staan, in elk van dié portrette straal daar ʼn soort trots uit die houding of uit die oë.

In 2012 het sy ʼn tyd in Parys, Frankryk, deurgebring nadat sy die Bettie Cilliers-Barnard-prys ontvang het. In 2014 was sy die wenner in die kompetisie van die Collection Beaux-Arts Réaliste et Impressionniste in Montréal.

“Ek dink ek hét ʼn bietjie van ʼn obsessie met detail,” het Hugo al oor haar werk opgemerk. “Ek vorm inderdaad ’n verhouding met die portret waarmee ek besig is. Dit is baie keer die plooie rondom die oë of die tekstuur van die vel wat my interesseer.”

 • Die veiling begin om 19:00 en die afslaer is Michael Bernardi van Bernardi Auctioneers.
 • Die werk van besigtig word by Kunsvereniging Pretoria (Mackiestraat 173, Nieu-Muckleneuk) van 26 tot 28 September (Donderdag 10:00-18:00, Vrydag 10:00-20:00 en Saterdag 10:00-13:00). Navrae: 012 346 3100.

Hanneli Rupert en Roelof van Wyk by die bekendstelling van die Social Impact-prys in Johannesburg.

Nuwe kunsprys bevoordeel gemeenskappe

deur Johan Myburg

In ʼn wêreld waarin die kunstenaar al minder sy dae in sy ateljee slyt, die galery nie meer mure het en die fokus nie altyd op die verhandelbaarheid van kuns is nie, is daar nou ʼn kunsprys vir kuns wat buite die geykte parameters bedryf word.

Die Rupert-museum in Stellenbosch, met die rugsteun van die Rupert-stigting, het vroeër vandeesweek ʼn prys aangekondig wat fokus op kuns (met ʼn skopus veel wyer as net die visuele kunste) wat ʼn direkte en meetbare effek op individue en gemeenskappe het. Die prys staan bekend as die Social Impact-prys.

By die bekendstelling van die prys het Hanneli Rupert, uitvoerende voorsitter van die prys, gesê die oogmerk met die prys is “om ʼn bydrae te lewer tot die inspirerende gemeenskappe in Suid-Afrika en die res van die wêreld wat kreatiwiteit inspan om sosiale kwessies mee hok te slaan”.

Die naam van die Amerikaner Theaster Gates, die man wat aanvanklik roem verwerf het as keramiekkunstenaar, kom onmiddellik op as iemand wat benewens kunstenaar ook kultuurwerker en aktivis is en met sy Rebuild Foundation met kulturele programme vorendag kom in arm woonbuurte.

In een van sy projekte het Gates in Chicago se South Side verskeie geboue omskep in kulturele sentrums. ʼn Woonhuis het ʼn leeskamer met meer as 14 000 boeke geword; ʼn lekkergoedwinkel het die Listening House geword, geskik vir gemeenskapsbyeenkomste; en ʼn gebou wat voorheen vir ʼn bank gebruik is, het die setel geword van besoekers op ʼn kunstenaarsverblyf.

Dit is soortgelyke kreatiewe projekte in Graaff-Reinet, die dorp wat gekies is as begunstigde van al die projekte en waarna Rupert verwys as “ʼn museum sonder mure”, wat die organiseerders van die prys in gedagte het.

Roelof van Wyk, direkteur van die prys, het benadruk dat benewens kunstenaars ook argitekte en ingenieurs, omgewingskundiges, kortom alle kreatiewe individue en groepe wat onderlê is in gemeenskapsgebaseerde projekte – en wat ʼn betekenisvolle bydrae kan lewer tot die gemeenskap van Graaf-Reinet – in aanmerking kan kom vir die prys.

 • Voorleggings met die oog op die 2020-prys moet die organiseerders voor 15 Desember bereik. Inligting is beskikbaar by socialimpactartsprize.com

Oliver Mayhew, Suspension of Disbelief, 2019, AI-gegenereerde beeld op papier (26 x 24 cm)

As AI die geskiedenis begin vertel

deur Johan Myburg

Met die aanbreek van die lente het Oliver Mayhew ʼn versameling werke byeengebring onder die titel Autumn Leaves, ʼn uitstalling wat spruit uit beeldmateriaal uit die hoogsomer van apartheid. Dié uitstalling is nog tot Sondag 15 September te sien in Maboneng, Johannesburg.

Sy oogmerk met dié uitstalling is onder meer om te probeer vasstel of die verlede begin het om sy herfsblare af te skud.

Mayhew het ná sy kunsstudie aan die Universiteit van Pretoria hom aanvanklik toegelê op grafiese drukwerk (veral linosnee) en hom mettertyd begin verdiep in nuwe media met kennis en ervaring wat hy gaandeweg self opgebou het. Dié jongste uitstalling slaan as’t ware ʼn brug tussen digitale en artifisiële intelligensie (AI) vorms van uitdrukking en tradisionele kunsvorms.

Sy vorige projekte sluit in Post Apartment, aangevulde werklikheids-app, “Outmeant”, poskaarte en OBS-bord; What is mine, isn’t mine, is mine, virtuele kopstuk, Lyrebird Realistic Voice Cloning, FakeAPP, GAN; Body-film: Mapantsula, gemengde werklikheids-app, “Body Film”, Oliver Schmidt se rolprent Mapantsula; en Un-Pop, aangevulde werklikheids-app, 3D model van blikkies Rhodes- tamatie-en-uie-mengsel.

In Autumn Leaves het hy AI-tegnologie ingespan en daarmee saam visuele materiaal uit die apartheidsverlede asook foto’s van twee blommende bome: die Chinese Ailanthus altissima (bekend as hemelboom) en Nuxia floribunda (die inheemse watervlier). Die twee bome lyk nogal op mekaar. Die hemelboom groei soos sy naam aandui vinnig en hoog, terwyl die vlier onder goeie omstandighede maar een meter per jaar groei.

Die beelde is volledig met AI gegenereer en Mayhew is net so verbaas as die kyker om die eindproduk – ʼn herskrywing van die geskiedenis met behulp van voorstellings uit die apartheidsjare deur die strukturele en komposisionele perspektief van die twee bome – te sien.

 • Die uitstalling is te sien in Studio 22 in Arts on Main in Maboneng. Daar is Woensdag (11 September) om 17:00 ʼn rondleiding deur die kunstenaar.

Ratels en buffels wat bly spook

deur Johan Myburg

As jy ʼn wakker ervaring gehad het van die 1980’s in Suid-Afrika, kan die woord “noodtoestand” kwalik neutraal wees. Dit het onder meer beteken dat die staat al sy mag drakonies kon mobiliseer om wet en orde te handhaaf – wat op sy beurt die spanning tussen alles wat “ons” was en alles wat “hulle” was op ʼn spits gedryf het. Dié toestand waarin die nood hoog was is meer as 30 jaar later die impetus vir Johann van der Schijff se solo-uitstalling, Noodtoestand/State of Emergency, in Lizamore & Associates in Johannesburg.

Dit was die tyd toe konvooie deur land geratel het en Casspirs nie vriendelike spokies was nie.

Dit is hierdie gedreun van voertuie (en Mirages as jy in Pretoria gewoon het) wat Van der Schijff weer aktiveer in ʼn uitstalling wat bestaan uit miniatuur weergawes in brons van buffels en ratels uit ʼn oorlog in ʼn bos. Dié oorlogsmasjinerie word miniatuur bronsspeelgoed wat laer trek in die middel van die galeryvloer.

Daarby betrek hy ook in topografiese kaarte sy familiegeskiedenis en karteer hy waar hy homself tans bevind: ambivalent, middeljarig en melancholies. Hou in gedagte dat die noodtoestand vir Van der Schijff ook meer is as ʼn eksterne (en historiese) gegewe. Hier is ook sprake van ʼn persoonlike noodtoestand in talle gedaantes.

Maar dit is waarskynlik die eksterne ambivalensie (of selfs digotomie) wat uit die uitstalling blyk wat die kyker die meeste tref, aangevuur deur Van der Schijff se bewondering vir die militêre vernuf en die slaankrag van die eertydse staat aan die een kant en die aversie in geïnstitusionaliseerde geweld aan die ander kant.

In dié opsig vertolk die kunstenaar sy rol as tarter, as hofnar en les bes as destabiliseerder van alles wat op die oog af gaaf en vreedsaam lyk.

Landscapes of the heart

by Nushin Elahi

Above: The painter Alice Elahi and her daughter, Nushin Elahi.  Path to the Beach, Mowi Bay, 1991, watercolour 47cm X 67cm

Last Sunday was International Women’s Day. It was also my mother Alice Elahi’s birthday. The night before her 94th birthday, she finally slipped the bonds of earth, peacefully, yet suddenly. She was the most incredible woman, a superb artist, a creative and beautiful soul whose passion and fire touched so many lives, a loving mother and a dear, dear friend, whose loss I mourn for myself, but not for her. After so many years of sharing adventures, of listening to the tales when she returned from her trips into the desert, of putting on more than 25 annual exhibitions together, it gives me great joy to know that she has finally embarked on her last adventure into the unknown.

I know that her legacy will be not only in the wonderful works of art that now hang in homes and give constant joy to their owners, but particularly in the way she opened people’s eyes to the beauty of nature. She could find a stark beauty in a landscape that others would simply see as barren and dry, and one of the great pleasures she had was at every annual exhibition, there would be at least a couple of people who would come and tell her how they saw ‘an Alice Elahi’ on their trips. Even today, people will talk about seeing an Alice Elahi in a sunset, or a wide sky, and those who know and love her work will understand. It is truly a great gift she had, the ability to make others see with her own vision. That makes her a great artist.

Alice Elahi painting in the desert.

Toeval en ʼn spel van verrassings

deur Schalk Schoombie

Bo: Michelle Nigrini, kunstenaar van Rosendal; Winters wat verby is, gemengde media

Wat behels jou nuwe werk?

Ek het nog nooit regtig figure as tema wou ondersoek nie. Die idee het posgevat toe ek verlede jaar gewerk het vir ʼn groepsuitstalling by die Tina Skukan galery genaamd Hoek van my heelal.  Ek was nogal in ʼn hoek want ek het soveel van my heelal alreeds geskilder. Vriend Diek sê toe dat die duisende fotos op my selfoon wat geneem en nooit weer gesien word nie, ʼn goeie vertrekpunt kan wees. Dit was aanvanklik ʼn lekker nuwe uitdaging om die gist oftewel gees van die oomblik vas te vang, maar die teken van ʼn bepaalde foto met voorgeskrewe komposisie ensomeer was vir my te beperkend. Dit het aanleiding gegee tot die samevoeging van figure uit verskilllende foto’s van dieselfde gebeurtenis.

Dis vir my stimulerend want ek kan kies of ek met ʼn blerts verf of ʼn meer beskrywende lyn die gevoel van die dag, die oomblik, die geleentheid wil laat herleef. Hoewel die figure nie lewensgetrou weergegee word nie, herken ek die persone aan die houding. Dit kulmineer uiteindelik in ʼn collage van houdings. Dit maak die eindproduk  eerder ʼn spel van verrassings waarin die element van toeval ʼn baie groot rol speel.

Hoe verskil dit van jou ander werk? Is dit portretkuns? Groepkuns?

Die verskil lê grootliks in die tema, maar deesdae teken ek meer en kombineer dit met groot vlakke nat verf. Ek gebruik minder kwas en verf en eksperimenteer eerder met alternatiewe voorwerpe soos handgemaakte kwasse wat ek maak van takkies, blare, grasse, ou besems, stukkies materiaal. Verder gebruik ek houtskool, ink, waterverf, potlode, industriële verwe, sand, gom. Als met baie water gemeng sodat dit kan loop en nuwe onbeplande areas en merke genereer. Die spesifieke palet word ook my “notaboek” vir die betrokke tyd wat ek daarop werk, so daar is altyd lukrake skryfsels, nommers, adresse, diagramme, aanhalings, idees in die agtergrond van baie van my werk.

Wat is die invloede uit jou omgewing?

Ek woon nou al 15 jaar in die Oos-Vrystaatse dorpie Rosendal. Die skuif van Pretoria na die platteland was ingrypend en baie dinge het verander in my werk. Ek het hoofsaaklik op die landskap en strukture gefokus – dit was soos ʼn kompas. Aanvanklik styf en ondersoekend en later los en amper abstrak. Die plattelandse lewe is finansieël en emosioneel ideaal vir ʼn voltydse kunstenaar. Die vrede en vryheid hier laat mens toe om meer te sien en jouself beter te hoor.

Sou jy jou werk beskryf as abstrak?

Die rol van toeval bly ʼn element in my werk – ek het geen vooropgestelde “eindproduk” in gedagte nie – die aanvanklike stimuli (soos kiekies) bly slegs die vertrekpunt. Daar is nie ʼn pre-destined outcome nie. My proses is spontaan en hoogs reaktief. ʼn Kombinasie van abstrakte ekspressionisme wat berus op mark-making, kwashale, verfspatsels. Dit dui op die distorsie van herkenbare objekte om ʼn sekere stemming of gevoel te skep. Ek skep chaos wat ek later orden.

Ek maak altyd gebuik van gemengde media

Kunstenaars wat jou blywend beindruk?

Jackson Pollock  het ek in 1985 ontdek en sy invloed is seker die blywendste. Spore van sy spattegniek is vandag nog in my werk te sien.

Ook Monet, Matisse, Kandinski, Cy Twombly, en die kunsteorieë van Clive Bell, Francis Bacon, John Berger, Arthur Koestler, Johannes Itten.

Clive Bell se uitlating hang ek vandag nog aan: “The representative element in a work of art may or may not be harmful, but it is always irrelevant. For to appreciate a work of art, we must bring with us nothing from life, no knowledge of its affairs and ideas, no familiarity with its emotions.”

Die denker, gemengde media, Michele Nigrini

Kuns argief

 • Landskappe as heerlike spieëls van onthou
 • Die moontlikheid van oorlewing
 • Protes gee museum gas oor portretprys
 • In gesprek oor landskap
 • Beurtkrag inspirasie vir Sasol-wenwerk
Lees nou